FenceBox - 50 m staket på 1 m2, monteras och demonteras på några minuter

I dag har komfort och bekvämlighet högsta prioritet för gäster av alla slag - oavsett om det gäller konserter, idrottsevenemang eller andra platser där det finns behov av speciella säkerhetsarrangemang.

FenceBox uppfyller de högsta kraven. Tidigare har endast mobila stängsel och flyttbara barriärer tillhandahållits som tillfälliga system. De är estetiskt mindre tilltalande, och i synnerhet vid hantering (montering och demontering, transport och lagring) är de konventionella lösningarna mycket tidskrävande och arbetsintensiva.

Den smarta alternativet:

En FenceBox med en golvyta på cirka 1 m2 innehåller upp till 50 m staket med en höjd av upp till 200 cm. FenceBox är en robust lösning som kan installeras både permanent och tillfälligt. Staketet monteras enkelt och snabbt. Därför är KIBOX det optimala alternativet till mobila inhägnader.

Hur fungerar en FenceBox?

Staketet rullas upp och dras ut ur en öppning i boxen. Denna kan integreras i en annan FenceBox eller separat adapterenhet som kan levereras fristående på ett betongfundament eller monteras på befintlig utrustning i form av pelare, stängsel, husväggar, osv. Stålvajrar för detta finns integrerade i trådstaketet - och du får den närmaste lösningen på ett fast staket som erbjuds.

FenceBox som mobil lösning:

Den mobila FenceBox är tillgänglig i stakethöjder från 100 cm till 200 cm och kan anpassas efter alla typer av ytor. Lådans botten är fylld med betong som säkerställer den nödvändiga stabiliteten. När man talar om konventionella mobila lösningar åtföljs de ofta av mycket höga kostnader för transport, lastning och montering. FenceBox har inbyggda hål för gaffeltruck i botten som gör den enkel att transportera.

FenceBox som stationär lösning:

Den stationära FenceBox passar för avskärmning av ett enda område. FenceBox sätts fast på underlaget (vanligtvis ett betongfundament). Om behoven ändras över tid, kan FenceBox flyttas till en annan plats när som helst. Staketets avslutning kan fästas i en annan låda, en adapterpelare med egen betongbas eller i befintligt staket, ljuspoler, grindar, väggar och så vidare.

Tillverkningsmaterial:

Staketet i FenceBox är framställt av trådnät med maskor. Trådnätet består av robusta flätningar av tjock galvaniserad ståltråd. Trådnätet är därför både väderbeständigt och mycket motståndskraftigt och gör FenceBox lämpligt för alla typer av områden.

Staketet är mycket flexibelt och därmed oerhört svårt att forcera. Maskstorleken i flätningarna är 50 mm, vilket garanterar att inga skor kan stickas in i maskorna. Staketet är brandsäkert och kan endast destrueras med lämpliga verktyg. Tjockleken på metalltråden kan anpassas enligt varierande krav och önskemål.