Köpenhamns flygplats / MOE

 

Under den stora utbyggnaden av Köpenhamns flygplats levererade Mobile Gate Security en mobil grind för att skapa säkerhet samt tillträdeskontroll till byggplatsen. Mobilgrinden har stått säker mellan terminal 2 och 3, där den har tillgodosett en enkel och gnistfri inpassage för de många hantverkarna och leverantörerna till den livligt trafikerade byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatsen stod under ledning av ingenjörsföretaget MOE, som har varit mycket glada och nöjda med Mobile Gate Security's mobilgrind. Det uppstod ett gott samarbete mellan Mobile Gate Security och MOE, och i framtiden är det inte otänkbart att mobilgrinden kan ses på flygplatsen igen.