Rockwool i Hedehusene

 

Mobile Gate Security har levererat en långtidsuthyrd bomanläggning i samband med utbyggnaden av Rockwool i Hedehusene. Bomanläggningen ska bidra till att säkerställa in-och utpassage för hantverkarna och leverantörerna som arbetar med Rockwools nybyggnation. Dessutom hjälper bomanläggningen till att hålla obehöriga personer borta från byggarbetsplatsen, vilket säkerställer både materialen och de som arbetar där. Rockwool har varit särskilt nöjda med den enkla och smarta lösningen, och det har varit ett gott samarbete och en god ömsesidig förståelse vid valet och monteringen av bomanläggningen.